ปั๊มแช่ดูดโคลน Series CSP

ปั๊มแช่ดูดโคลน Series CSP

ปั๊มแช่ดูดโคลน

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-255S
การใช้งานโดยทั่วไป - ขนาด 250 วัตต์ ไฟฟ้า 220 v , ไม่มีลูกลอย - ใช้กับงานเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์..
5,800.00฿
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-405S
การใช้งานโดยทั่วไป - ขนาด 400 วัตต์ ไฟฟ้า 220 v , ไม่มีลูกลอย - ใช้กับงานเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์..
6,000.00฿
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-755S
การใช้งานโดยทั่วไป - ขนาด 750 วัตต์ ไฟฟ้า 220 v , ไม่มีลูกลอย - ใช้กับงานเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์..
7,700.00฿
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-755T
การใช้งานโดยทั่วไป - ขนาด 750 วัตต์ ไฟฟ้า 380 v , ไม่มีลูกลอย - ใช้กับงานเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร์..
8,500.00฿
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-1505T
การใช้งานโดยทั่วไป - ขนาด 1500 วัตต์ ไฟฟ้า 380 v , ไม่มีลูกลอย - ใช้กับงานเกษตร ระบายน้ำเสียจากฟาร..
9,800.00฿
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-255SA(มีลูกลอย)
- ขนาด 250 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลต์/1 เฟส , มีลูกลอย - ขนาดท่อส่ง 40 มิลลิเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 7.3 เมต..
6,500.00฿
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-405SA(มีลูกลอย)
- ขนาด 400 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลต์/1 เฟส , มีลูกลอย - ขนาดท่อส่ง 50 มิลลิเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 9.2 เมต..
6,800.00฿
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-755SA(มีลูกลอย)
- ขนาด 750 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลต์/1 เฟส , มีลูกลอย - ขนาดท่อส่ง 80 มิลลิเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 12.3 เม..
8,500.00฿
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-755TA(มีลูกลอย)
- ขนาด 750 วัตต์ ไฟฟ้า 380 โวลต์/3 เฟส , มีลูกลอย - ขนาดท่อส่ง 80 มิลลิเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 12.3 เม..
9,400.00฿
ปั๊มแช่ดูดโคลนมิตซูบิชิ CSP-1505TA(มีลูกลอย)
- ขนาด 1500 วัตต์ ไฟฟ้า 380 โวลต์/3 เฟส , มีลูกลอย - ขนาดท่อส่ง 80 มิลลิเมตร ส่งน้ำได้สูงสุด 14 เมต..
10,800.00฿