My cart

0 ฿ 0
สายด่วน

02-7352255 , 087-9103344

ปั๊มเฟืองเหล็ก

ปั๊มเฟืองเหล็ก

ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 2 นิ้ว

ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 8,100

ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 1.5 นิ้ว

ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 6,200

ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 1.25 นิ้ว

ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 1.25 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 5,100

ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 1.0 นิ้ว

ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 1.0 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 2,100

ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 3/4 นิ้ว

ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 3/4 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 1,700

ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 1/2 นิ้ว

ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 1,400