ปั๊มเฟืองเหล็ก

ปั๊มเฟืองเหล็ก

ปั๊มเฟืองเหล็ก

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 2 นิ้ว
ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ ..
7,800.00฿
ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 1.5 นิ้ว
ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ ..
5,900.00฿
ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 1.25 นิ้ว
ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 1.25 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ ..
4,600.00฿
ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 1.0 นิ้ว
ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 1.0 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ ..
1,800.00฿
ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 3/4 นิ้ว
ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 3/4 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ ..
1,400.00฿
ปั๊มเฟืองเหล็กขนาดท่อ 1/2 นิ้ว
ปั๊มเฟืองเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ ..
1,100.00฿