My cart

0 ฿ 0
สายด่วน

02-7352255 , 087-9103344

ปั๊มเฟืองทองเหลือง

ปั๊มเฟืองทองเหลือง

ปั๊มเฟืองทองเหลืองขนาดท่อ 2 นิ้ว

ปั๊มเฟืองทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 12,600

ปั๊มเฟืองทองเหลืองขนาดท่อ 1.5 นิ้ว

ปั๊มเฟืองทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 9,200

ปั๊มเฟืองทองเหลืองขนาดท่อ 1.25 นิ้ว

ปั๊มเฟืองทองเหลือง ขนาด 1.25 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 7,200

ปั๊มเฟืองทองเหลืองขนาดท่อ 1.0 นิ้ว

ปั๊มเฟืองทองเหลือง ขนาด 1.0 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 3,200

ปั๊มเฟืองทองเหลืองขนาดท่อ 3/4 นิ้ว

ปั๊มเฟืองทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 2,400

ปั๊มเฟืองทองเหลืองขนาดท่อ 1/2 นิ้ว

ปั๊มเฟืองทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ใช้ดูดของเหลวที่เหนียวข้น เช่น เจล น้ำมันเครื่อง แป้ง หรืออื่นๆ..

฿ 1,800