My cart

0 ฿ 0
สายด่วน

02-7352255 , 087-9103344

ปั๊มหอยโข่งแบบใช้ใบกวาดสามารถดูดน้ำมัน

ปั๊มหอยโข่งแบบใช้ใบกวาดสามารถดูดน้ำมัน

ปั๊มหอยโข่งแบบใช้ใบกวาดสามารถดูดน้ำมัน12V

ปั๊มหอยโข่งแบบใช้ใบกวาดสามารถดูดน้ำมัน น้ำมันเครื่องหรือน้ำได้ ใช้ไฟแบตเตอรี่12-24Vได้ ท่อเข้าออก..

฿ 3,500