ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง ประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง ประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV

ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง ประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV

ยี่ห้อคาลปิดา รุ่น MXV series

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง แบบประกอบมอเตอร์ B5 มีทั้งแบบรอบช้าหรือรอบเร็ว 1,450 - 2,900 รอบต่อนาที เหมาะสำหรับงาน ส่งน้ำขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยา และ งานระบบหมุนเวียนน้ำร้อน ปั๊มน้ำได้มากถึง 1000 ลิตรต่อนาที ตัวเครื่องปั๊มเป็นสเตนเลสเกรด 304 และ 316L

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-204
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-204 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
23,800.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-205
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-205 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
24,400.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-206
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-206 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
26,600.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-207
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-207 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
27,400.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-208
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-208 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
31,400.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-210
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-210 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
33,000.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-212
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-212 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
37,100.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-214
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-214 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
39,300.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-216
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-216 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
43,700.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-218
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-218 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
45,500.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 25-220
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 25-220 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
48,700.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 32-404
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 32-404 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
25,200.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 32-405
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 32-405 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
25,900.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 32-406
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 32-406 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
30,500.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้ง MXV 32-407
ปั๊มน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้นในแนวตั้งประกอบมอเตอร์ B5 รุ่น MXV 32-407 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบหลายชั้..
31,400.00฿