ปั๊มน้ำหอยโข่งแรงดันต่ำน้ำมาก รุ่น BP

ปั๊มน้ำหอยโข่งแรงดันต่ำน้ำมาก รุ่น BP

ปั๊มน้ำหอยโข่งแรงดันต่ำน้ำมาก รุ่น BP

ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานระบายความร้อนในเครื่องจักร งานอุตสาหกรรม งานทำความเย็น งานชลประทาน
มอเตอร์ 2,850 รอบ/นาที ชนิด IP 44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

 

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่นBP/3
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่นBP/3 ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชลป..
7,000.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่นBP/4
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP/4 ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชล..
7,800.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP/5
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP/5 ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชล..
8,650.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP/5-T
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP/5-T ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งาน..
8,650.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP6-C-M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP6-C-M ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งา..
5,150.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-C-M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-C-M ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งา..
11,250.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-B-M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-B-M ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งา..
20,200.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-A-M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-A-M ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งา..
21,100.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-B-T
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-B-T ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งา..
16,300.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-A-T
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP7-A-T ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งา..
18,000.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP8-B-T
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP8-B-T ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งา..
22,350.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP8-A-T
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP8-A-T ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งา..
25,350.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP8-B-M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น BP8-B-M ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งา..
27,500.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น CMK-3
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่น CMK-3 ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานช..
9,100.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่นAP/97-B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แรงดันต่ำ น้ำมาก รุ่นAP/97-B ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานระบายความร้อนในเครื่องจั..
12,350.00฿