ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR

ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR

ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR

ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชลประทาน งานทำสปริงเกอร์

มอเตอร์ 2,900 รอบ/นาที ชนิด IP 55 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR32-125C
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR32-125C ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชลป..
12,200.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR32-125B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR32-125B ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชลป..
12,600.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR32-125A
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR32-125A ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชลป..
14,600.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160C
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160C ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ..
15,750.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160B ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ..
16,550.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160A
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160A ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ..
17,750.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-200NC
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-200NC ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม..
25,350.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-200NB
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-200NB ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม..
28,350.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-200NA
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-200NA ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม..
31,450.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR32-125A-M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-125A-M ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรร..
14,150.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160B-M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160B-M ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรร..
19,300.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160A-M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-160A-M ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรร..
20,750.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-200NC-M
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่น IR32-200NC-M ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกร..
25,700.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR40-125C
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR40-125C ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชลป..
15,100.00฿
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR40-125B
ปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน รุ่นIR40-125B ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม งานชลป..
17,800.00฿