My cart

0 ฿ 0
สายด่วน

02-7352255 , 087-9103344

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์ 100 ลิตร

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์  ขนาด 100 ลิตร - ความหนา 3 มิลลิเมตร ท่อเข้าออกขนาด 1.5 นิ้ว..

฿ 6,800

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์ 150 ลิตร

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์  ขนาด 150 ลิตร - ความหนา 3 มิลลิเมตร ท่อเข้าออกขนาด 1.5 นิ้ว..

฿ 10,000

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์ 200 ลิตร

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์  ขนาด 200 ลิตร - ความหนา 3 มิลลิเมตร ท่อเข้าออกขนาด 1.5 นิ้ว..

฿ 11,500

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์ 300 ลิตร

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์  ขนาด 300 ลิตร - ความหนา 3 มิลลิเมตร ท่อเข้าออกขนาด 1.5 นิ้ว..

฿ 14,500

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์ 500 ลิตร

ถังแรงดันอาบกัลวาไนซ์  ขนาด 500 ลิตร - ความหนา 3 มิลลิเมตร ท่อเข้าออกขนาด 2 น..

฿ 18,500